Aasvangen

Lystad gård - Rakkestad gård
Følg oss på facebook:


Aasvangen - Lystad Gård - Rakkestad gård

LystaEspen AasvangeFn og Klau

s Aasvangen driver leiekjøring i Nes (tresking, korntransport, sprøyting, såing og gjødsling) Vinterstid utføres snøbrøyting og snøfresing i Skogbygda og Oppakermoen. Vi driver med jordleie i Nes og Sør-Odal. Produksjon og Salg av ved (bjørkeved) i Oslo, Nes, Ullensaker, Skedsmo, Rælingen og Lørenskog


Jordleie

Det leies jord i Nes og Sør-Odal. På jorda dyrkes det korn og oljevekster. Dyrkingen foregår med moderne maskinpark. Maskinene er utstyrt med brede dekk og tvillinghjul som reduserer jordpakking. Det blir jevnlig tatt jordprøver og jorda blir kalket ved behov.

Produksjonen foregår etter krav fra KSL (Kvalitetssystem i landbruket) og det utarbeides miljøplan som tilfredsstiller dagens regelverk. Vi er også påpasselige med å rydde jordekanter.

Jordleia er avhengig av jordas tilstand og arrondering.

Vurderer du å leie bort jorda, kontakt

Espen tlf 951 34 958